Đáp Án ELearning Môn Tin Học Đại Cương

35 câu hỏi thường gặp môn Tin học đại cương EG12

Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?? Chọn phát biểu đúng:? Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức năng gì??
1. Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?
a. Đóng các cửa sổ đang mở
b. Tạo đường tắt để truy cập nhanh (Đ)
c. Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền
d. Tất cả đều sai
2. Chọn phát biểu đúng:
a. Hình trên cho thấy có 1 máy in tên là Add Printer đã được cài đặt
b. Chỉ có thể cài duy nhất một máy in trong cửa sổ Printers.
c. Theo hình minh hoạ, để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp chọn thực đơn File->Setup
d. Để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp đúp lên biểu tượng Add Printer (Đ)
3. Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức năng gì?
a. Bật hoặc tắt gạch dưới nét đôi
b. Bật hoặc tắt chỉ số dưới
c. Bật hoặc tắt chỉ số trên (Đ)
d. Trả về dạng mặc định
4. Danh sách các mục chọn trong thực đơn được gọi là gì?
a. Menu options
b. Đáp án khác
c. Menu bar (Đ)
d. Menu pad
5.
a. Biểu tượng của tệp tin Game.txt
b. Biểu tượng của thư mục Game
c. Biểu tượng lối tắt cho tệp tin Game.txt (bên phải) (Đ)
d. Biểu tượng lối tắt cho thư mục Game
6. Thao tác nhấp chuột phải vào biểu tuợng của tập tin và chọn Properties là để làm gì?
a. Sao chép tập tin
b. Đổi tên tập tin
c. Xem thuộc tính tập tin (Đ)
d. Xoá tập tin
7. Theo hình minh hoạ, muốn đổi tên tệp tin thì việc đầu tiên phải làm là gì?
a. nhắp chọn tệp tin cần đổi tên (Đ)
b. nhắp chọn thực đơn File
c. nhắp chọn thực đơn View
d. nhắp chọn thực đơn Edit
8. Trong mục Paragraph của thẻ Home, chọn Numbering để ký hiệu số đề mục. Nếu muốn chọn thông số khác ta chọn mục Define New Number Format. Hộp thoại Define New Number Format sẽ được hiện ra. Mục Number Format trong hộp thoại này dùng để:
a. Thêm văn bản ở trước, sau dấu hoa thị
b. Thay đổi font chữ
c. Hiệu chỉnh ký hiệu của Bullets
d. Hiệu chỉnh ký hiệu của Number (Đ)
9. Giáo dục và đào tạo qua internet thường được gọi là…
a. Học trực tuyến (e-learning) (Đ)
b. Kết nối mạng xã hội
c. Giáo dục tại gia đình
d. Phát thanh qua web (podcasting)
10. Thành phần phần cứng nào bảo vệ máy tính của bạn khỏi nguy hại do điện khi chuyển đổi giữa các hệ thống điện.
a. Bộ nguồn
b. Bộ chuyển đổi
c. Bộ triệt sóng
d. Bộ lưu điện UPS (Đ)
11. Trong hệ điều hành Windows, trong hộp thoại “Display properties”, thẻ nào trong các thẻ sau dùng để thay đổi chế độ màn hình chờ (chế độ bảo vệ màn hình)?
a. Settings
b. Screen Saver (Đ)
c. Background
d. Desktop
12. Hệ điều hành nào được sử dụng cho hệ điều hành mạng?
a. Novell Netware
b. Tất cả đều đúng
c. UNIX
d. Windows NT Server (Đ)
13. Làm thế nào để xóa bỏ tệp tin?
a. mở cửa sổ My Computer. (Đ)
b. mở cửa sổ Files Manager
c. nhắp chọn Internet Explorer.
d. mở cửa sổ tìm kiếm tệp tin Search
14. Để thoát khỏi Windows và tắt hẳn máy tính ta nhấn vào nút Start/Shutdown hoặc Tunrn off Computer) và chọn …
a. Restart
b. Stanby
c. Log off
d. Shutdown (Đ)
15. Phát biểu nào dưới đây là sai:
a. NotePad là phần mềm soạn thảo văn bản.
b. MS-Windows là phần cứng (Đ)
c. Winzip là phần mềm để nén và giải nén tệp tin và thư mục.
d. Hệ điều hành phải được cài đặt trước khi cài đặt phần mềm ứng dụng.
16. Biểu tượng Caculator dùng để làm gì?
a. Tất cả đều đúng (Đ)
b. Thực hiện các phép tính số muc, logarit, lượng giác
c. Thực hiện các phép toán số học
d. Thực hiện các phép toán so sánh, chuyển đổi các số thập phân, thập phân, nhị phân
17. Những gì có thể xảy ra sau khi bạn thay đổi thiết lập Control Panel?
a. Các thiết lập hiện tại sẽ không được ghi lại vì chúng không tương thích với hệ thống (Đ)
b. Máy tính có thể bị khóa, và do đó các thay đổi trong Control Panel không thể thực hiện được (The computer can become “locked” so that no futher Control Panel changes can be made)
c. Thiết lập hiện thời của máy tính có thể gây ra vấn đề
d. Khả năng các thiết lập mặc định ban đầu có thể bị vô hiệu
18. Phím tắt Windows + Pause/Break có tác dụng gì?
a. Đăng xuất windows (Log Off…)
b. Mở hộp thoại (System Properties)
c. Giống như phím tắt Alt + F4
d. Đáp án khác (Đ)
19. Trước khi in nếu muốn đặt lề cho trang in ta thực hiện chọn Page Layout, trong mục Page Setup tiếp tục chọn:
a. Margins (Đ)
b. Layout
c. Page break
d. Normal view
20. Khi đang soạn thảo, muốn thay đổi màu chữ ta thực hiện thao tác nào?
a. View/Font và chọn màu phù hợp
b. Page Layout/Font và chọn màu phù hợp
c. Home/Font/Font color và chọn màu phù hợp (Đ)
d. Insert/Font và chọn màu phù hợp
21. Trong MS Word 2013, khi bạn đang thực hiện các thao tác trộn thư, nút Preview Results có chức năng gì?
a. Lưu các bức thư đã trộn
b. Hiển thị tất cả các bức thư đã trộn được
c. Xem trước cấu trúc bức thư (Đ)
d. Thay thế các trường (merge fields) trong văn bản bằng dữ liệu thực từ danh sách người nhận đã chọn
22. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh,… ta thực hiện:
a. View – Custom Animation, rồi chọn Add Effect
b. Animation, rồi chọn Add  Animation (Đ)
c. Insert – Custom Animation, rồi chọn Add Effect
d. Format – Custom Animation, rồi chọn Add Effect
23. Muốn chèn một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa vào trong slide ta chọn
a. Insert ->Photo Album
b. Insert -> Clip Art
c. Insert -> Picture (Đ)
d. Picture
24. Lựa chọn trong trường học: lý do hợp lệ để hạn chế truy cập của sinh viên với các mạng và Internet?
a. Tất cả các đáp án trên
b. Giảm sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc
c. Xác định một người dùng cụ thể trên mạng
d. Ngăn chặn việc xem hoặc chỉnh sửa các tập tin hoặc thư mục nhất định, màn hình và các hoạt động trực tuyến bộ lọc (Đ)
25. Thiết bị nào chịu được nguy hại do từ tính?
a. Đĩa cứng mở rộng
b. Bộ nhớ Flash
c. Đĩa cứng trong
d. DVD ROM (Đ)
26. Người truy cập trái phép vào máy tính của bạn và lấy cắp thông tin được gọi là gì?
a. Docker
b. Hacker (Đ)
c. Staker
d. Cracker
27. Hãy chỉ ra đặc điểm của tin nhắn tức thời?
a. Có thể có nhiều thông điệp cùng một lúc, tức thời (Đ)
b. Có thể gửi tin nhắn bảo mật
c. Có thể gửi tin nhắn sử dụng mã số
d. Có thể lưu trữ hoặc lưu các tin nhắn
28. Loại tài liệu bằng văn bản có thể được sử dụng mà không cần sự cho phép của bản quyền?
a. Tài liệu phạm vi công cộng (Đ)
b. Tài liệu chưa được công bố
c. Các tài liệu thương hiệu
d. Tài liệu có bản quyền
29. Làm thế nào để tắt máy tính đúng cách?
a. Nhấn nút Start ở góc dưới bên trái màn hình nền, chọn mục Shutdown (Đ)
b. Tắt nguồn điện
c. Bấm nút Power trên hộp máy
d. Bấm nút Reset trên hộp máy
30. Loại tập tin nào thường được ẩn?
a. Tập tin tài liệu
b. Tập tin nén
c. Tập tin tải về
d. Tập tin hệ thống (Đ)
31. Bạn đang ở cửa sổ My Computer, theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây là sai?
a. nhấn nút số 1 để nhanh chóng trở về màn hình nền Desktop
b. nhấn nút số 3 để mở My Documents (Đ)
c. nhấn nút số 2 để mở chương trình duyệt Web
d. nhấn nút số 4 để mở chương trình MS-Word
32. Khi một máy in mới một trang thử nghiệm sau khi nó được bật, điều này có nghĩa rằng …
a. trình điều khiển máy in là chính xác / hiện tại (Đ)
b. máy in là máy móc chức năng
c. cài đặt trình điều khiển in đã thành công
d. máy in trực tuyến với máy tính
33. Nếu bạn muốn chuyển toàn bộ phần văn bản được chọn sang định dạng viết hoa đầu mỗi từ thì bạn cần thực hiện thao tác nào sau đây?
a. Home/ Change Case/ UPPERCASE
b. Home/ Change Case/ lowercase
c. Home/ Change Case/ Capitalize Each Word (Đ)
d. Home/ Change Case/ Sentence case
34. Trong MS Word 2016, để xoá bỏ toàn bộ định dạng kiểu chữ của văn bản đang chọn, ta nhấn tổ hợp phím gì?
a. Ctrl+ Space (Đ)
b. Ctrl+ Delete
c. Shift+ Space
d. Ctrl+ Enter
35. Trong MS Word 2013, chức năng nào sau đây cho phép chọn danh sách người nhận thư khi trộn thư?
a. Preview Results
b. Start Mail Merge
c. Insert Merge Field
d. Select Recipients (Đ)

Sau khi bạn kích đúp vào một tập tin trong Windows, nó mở chương trình phần mềm sai. Nguyên nhân có khả năng nhất của vấn đề là gì ?

 Câu trả lời đúng
Theo hình minh hoạ, muốn đổi tên tệp tin thì việc đầu tiên phải làm là gì?
Câu trả lời đúng
Trong Windows, làm cách nào để thực hiện việc tính toán đơn giản?
Câu trả lời đúng
Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng …
 Câu trả lời đúng
Tagged ,

Trả lời